Oddrane supporterklubb
Telefonnr. 98821634
Postadresse

Postboks 47 Falkum
V/ Fort Falkum
3705 SKIEN

Besøksadresse

Fridtjof Nansens gate 21
3705 SKIEN

Org.nr.

882 193 012