Petter style=

Petter

Styreleder
Grethe style=

Grethe

Nestleder
Stein style=

Stein

Sekretær
Nora style=

Nora

Kasserer
Lise style=

Lise

Styremedlem
Espen style=

Espen

Styremedlem
Ilari style=

Ilari

Varamedlem