Hvert år deler Oddrane supporterklubb ut prisene årets spiller og årets talent til spillerne i Odds ballklubb og Odds ballklubb kvinner.

 

Statutter for Oddrane supporterklubbs spillerpris Årets spiller

 

1: Prisen årets spiller er opprettet av Oddrane supporterklubb.

2: Prisen deles ut årlig, til to prisvinnere. Én til en spiller fra Odds ballklubb, og én til en spiller fra Odds ballklubb kvinner.

3: Prisen består av en plakett, og en vandrepokal vinneren beholder frem til neste års prisutdeling.

4: Formålet med prisen er å hedre utøvd innsats på og utenfor banen for Odd i sesongen som har gått. Prisen skal gå til den spilleren supporterne mener har gjort størst innsats for klubben.

5: Kandidater må ha vært involvert (startet eller blitt byttet inn) i minst halvparten av lagets a-lagskamper i den aktuelle sesongen.

6: Vinnerne velges av medlemmene i Oddrane supporterklubb, gjennom en hemmelig avstemming etter avsluttet sesong. Det avgjøres ved rent flertall. Styret i Oddrane bestemmer formen og varigheten på avstemmingen, men alle medlemmer skal få mulighet til å delta. Skulle det ende uavgjort gjennomføres det ny avstemming mellom de kandidatene som fikk likt antall stemmer. Vinnerne avsløres samtidig med prisutdelingen (se punkt 7).

7: Prisen deles ut i forbindelse med et arrangement etter sesongen, senest før eliteseriens sesongstart neste år. Styret i supporterklubben formulerer en begrunnelse for hvorfor spilleren har gjort seg fortjent til prisen, som presenteres samtidig med utdelingen.

8: Statuttene kan kun godkjennes og endres av årsmøtet i Oddrane supporterklubb, unntatt om Odds ballklubb og Odds ballklubb kvinner slår seg sammen eller gjør andre betydelige organisatoriske endringer etter at Oddranes årsmøte er gjennomført. I så fall kan styret gjøre midlertidige endringer, som deretter skal tilbakeføres eller permanent endres på det påfølgende ordinære årsmøtet. Alle medlemmer har rett til å fremme forslag til endringer.

 

Statutter for Oddrane supporterklubbs spillerpris årets talent

1: Prisen årets spiller er opprettet av Oddrane supporterklubb.

2: Prisen deles ut årlig, til to prisvinnere. Én til en spiller fra Odds ballklubb, og én til en spiller fra Odds ballklubb kvinner.

3: Prisen består av en plakett.

4: Formålet med prisen er å hedre utøvd innsats på og utenfor banen for Odd i sesongen som har gått. Prisen skal gå til den unge spilleren supporterne mener har gjort størst innsats for klubben.

5: Kandidaten kan ikke ha fylt mer enn 22 år i løpet av året. Kandidaten må ha fått spilletid i offisielle kamper på a-laget, alternativt spilleminutter i offisielle kamper på b-laget hvis det ikke er kandidater som oppfyller kravet om a-lagsminutter.

6: Vinnerne velges av medlemmene i Oddrane supporterklubb, gjennom en hemmelig avstemming etter avsluttet sesong. Det avgjøres ved rent flertall. Styret i Oddrane bestemmer formen og varigheten på avstemmingen, men alle medlemmer skal få mulighet til å delta. Skulle det ende uavgjort gjennomføres det ny avstemming mellom de kandidatene som fikk likt antall stemmer. Vinnerne avsløres samtidig med prisutdelingen (se punkt 7).

7: Prisen deles ut i forbindelse med et arrangement etter sesongen, senest før eliteseriens sesongstart neste år. Styret i supporterklubben formulerer en begrunnelse for hvorfor spilleren har gjort seg fortjent til prisen, som presenteres samtidig med utdelingen.

8: Statuttene kan kun godkjennes og endres av årsmøtet i Oddrane supporterklubb, unntatt om Odds ballklubb og Odds ballklubb kvinner slår seg sammen eller gjør andre betydelige organisatoriske endringer etter at Oddranes årsmøte er gjennomført. I så fall kan styret gjøre midlertidige endringer, som deretter skal tilbakeføres eller permanent endres på det påfølgende ordinære årsmøtet. Alle medlemmer har rett til å fremme forslag til endringer.