Valgkomiteen vil ha dine innspill!

Valgkomiteen vil ha dine innspill!

Publisert av Alexander Almvik den 03.12.22. Oppdatert 04.12.22.

Valgkomiteen ønsker dine innspill!

 

Våren 2023 skal nytt styre velges, og valgkomiteens arbeid med å finne kandidater til tillitsvervene er godt i gang.

 

På årsmøtet skal det velges ny styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer.

 

Valgkomiteen ønsker å gi alle medlemmer i supporterklubben mulighet til å gi tips og innspill om konkrete kandidater, og innspill om kompetanse og kvaliteter kandidater bør ha er også velkomment.

 

Valgkomiteen

 

Komiteen består av tre medlemmer, og tips og innspill kan sendes til dem.

 

Kjetil Berge: kjetil_berge@hotmail.com

Noomi Syftestad: noomismith@hotmail.com

Brede Bjerkseth: bredeb2000@hotmail.com

 

Styresammensetningen 2022

Dette er styret som ble valgt inn på årsmøtet våren 2022. Posisjonene som på denne listen har ett år igjen er de som står på valg. Medlemmer som ikke stiller gjenvalg er uthevet.

 

Leder: Alexander Almvik (1 år). Alexander stiller ikke til gjenvalg.
Nestleder: Gry Eriksen (1 år). Gry stiller ikke til gjenvalg.

Kasserer: Anne-Lise Elvik (2 år)

Styremedlem: Simen Andersen (1 år). Simen stiller ikke til gjenvalg.

Styremedlem: Gro Lunde (1 år). Gro stiller ikke til gjenvalg.

Styremedlem: Ole Jørgen Abrahamsen (1 år)

Styremedlem: Martin Holte Pedersen (2 år)

Styremedlem: Sander Johansen (2 år)

Varamedlem: Øyvind Nilsen (1 år)