Agenda årsmøte 2024

Agenda årsmøte 2024

Publisert av Petter Gulløy den 24.02.24.

Årsmøte 2024

Onsdag 28. Februar Kl. 18:00
3 Etasje Skagerak Arena. Kantine

org.nr 882 193 012

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Sak 2: Valg av ordstyrer, referent, protokollvitner og tellekorps

Valg av ordstyrer: Vetle Bergene

Valg av referent: Stein Thorvaldsen 

Valg av protokollvitne: 

Valg av tellekorps:

Sak 3: styrets beretning for 2023

Sesongen 2023 har vært en sånn der sesong for ODD og Oddrane. Det begynte veldig bra med et fult Nordre Falkum de to første  hjemme kampene. Etter dette falt publikumstallene kraftig på vår tribune

Vi fikk et godt samarbeid med ledelsen i 3 etg. Noe som må og vil fortsette i årene fremover-

Det var også liten oppslutning på våre borteturer bortsett fra en tur hvor det var to busser.

Vi arrangerte bussturer til Stabæk, Sarpsborg, Hamar, Vålerenga, Strømsgodset, Halsen (Siste kamp for damelaget) og Lillestrøm
Vi ønsker å takke Milba for støtte med gratis kaker på bussturen til Strømsgodset.

Vi vil takke ODDs Ballklubb for god støtte til busser i 2023

 

To styremedlemmer trakk seg i Mars 2023, og et medlem trakk seg August 2023


Vi hadde et ekstraordinært årsmøte 20.06.2023 Hvor vi hadde valg av ny leder og nestleder + kasserer som trakk seg med umiddelbar virkning.

Der ble Petter Gulløy valgt som leder og Rune Andersen ble valgt som nestleder.

Nora Bårnes kom inn som kasserer.

Tifo

Tifogruppa lagde noen fantastiske Tifoer i 2023. Takk for et fantastisk arbeid til dere alle idemakere, syersker og malere/produsenter ,

Tifogruppa fikk litt flere midler og rutte med i år da Fort Falkum er borte

Vi fikk på slutten av sesongen endelig et etterlengtet tifooppheng

Vi vil takke  Fargerike C. Christoffersen for sponsing av maling.

Sak 4: Regnskap

Sak 5: Innkommende forslag

§ 8 Styremøter
På alle styremøter skal det skrives et referat som medlemmer av Os kan få tilgang til.
Av Vetle Bergene

Sak 6: Innkommende forslag

§ 9 Økonomi 
Alle kjøp  og betalinger av OS sine tjenester, produkter, arrangementer osv skal betales direkte til OS.
Av Vetle Bergene

Sak 7: Innkommende forslag

§ 2 Formål
OS skal ha som formål og støtte NSA sitt arbeid i demmes kjernesaker.
Av Oddrane Supporterklubb

Sak 8: Innkommende forslag 
§ 5 Årsmøte
Fra
Forslag på kandidater til styreverv som er på valg, skal fremlegges skriftlig for det sittende styret innen 1 uke før årsmøtet avholdes.

Til
Forslag på kandidater til styreverv som er på valg, skal fremlegges skriftlig for det sittende styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes
Av Oddrane supporterklubb

Sak 9: Innkommende forslag

§5 Årsmøte
Innkalling med dagsorden skal være gjort kjent for medlemmene minst 4 uker med skriftlig varsel
Styrets beretning, regnskap, valgkomiteens innstilling, forslag til budsjett og innkommende forslag legges frem for medlemmene senest en uke før årsmøtet
Av Oddrane Supporterklubb

Sak 10: Valg

Fungerende styre fram til årsmøtet 2024:

Leder: Petter Gulløy (valgt på ekstraordinært årsmøte juni 2023)
Nestleder: Rune Andersen (valgt på ekstraordinært årsmøte juni 2023)
Kasserer: Nora Bårnes (Supplert inn av styret for Nasim Nazari sommeren 2023)
Styremedlem: Grethe Lind (valgt for 1 år på årsmøte 2023)
Styremedlem: Andreas Kåsa Andersen (valgt for 2 år på årsmøtet i 2023)
Styremedlem: Espen Rød-Kundsen (valgt for 2 år på årsmøtet i 2023)
1. Varamedlem: Andre Prestvik (valgt for 2 år på årsmøtet i 2023)
2. Varamedlem: Martin Kristensen Berget (valgt for 2 år på årsmøtet i 2023)
3. Varamedlem: Leander Wilhelmsen (valgt for 2 år på årsmøtet i 2023)


Valgkomiteen innstilling til nytt styre i Oddrane supporterklubb:

Leder: Petter Gulløy (ikke på valg)
Nestleder: Grethe Lind (valg, 2 år)
Kasserer: Nora Bårnes (valg, 2 år)
Sekretær: Stein Thorvaldsen (valg, 1 år)
Styremedlem: Andreas Kåsa Andersen (ikke på valg)
Styremedlem: Espen Rød-Kundsen (ikke på valg)
Styremedlem: Lise Edvardsen (valg, 2 år). Ekstra styremedlem foreslått av valgkomiteen
1. Varamedlem: Martin Kristensen Berget (ikke på valg, rykker opp til 1. vara)
2. Varamedlem: Leander Wilhelmsen (ikke på valg, rykker opp til 2. vara)

Sak 11: valg av valgkomite 

Valgkomiteens innstilling til ny valgkomite i Oddrane supporterklubb:

Vetle Bergene (ikke på valg)
Ole Jørgen S. Abrahamsen (valg, 2 år)
Alexander Almvik (valg, 2 år)

Valgkomiteen har bestått av: Noomi Syftestad, Kjetil Gjerpen Berge, Vetle Bergene og Ole Jørgen S. Abrahamsen