Hold fanen høyt for menneskerettigheter!

Hold fanen høyt for menneskerettigheter!

Publisert av Alexander Almvik den 07.06.21. Oppdatert 18.06.21.

Fotball er og skal være samhold, fest, opplevelser og et åpent miljø hvor alle er velkomne. Derfor er det en skam at fotballens største fest er et korrupt sportsvaskingsprosjekt hvor idretten vi elsker brukes til å male en fasade som dekker over enorm undertrykkelse.

Odd-styret har valgt å snu i spørsmålet om boikott av Qatar-VM og flagger nå et nei til å boikotte mesterskapet. Dette er noe mange supportere opplever som uforståelig, og Norges eldste klubb er i ferd med å havne på feil side i kampen for å ta tilbake fotballen fra korrupte sportsvaskingsprosjekter.

En samlet front av supportergrupperinger ønsker at årsmøtet i Odd tar et klart standpunkt og går inn for boikott av Qatar-VM. Denne oppfordringen signeres av Oddrane supporterklubb, Hjalmarlosjen, Industri Grenland og Nordre Gravlund Ultras.

Odd-styret var tidlig ute med å støtte Tromsø IL sitt initiativ i mars, og oppfordret fotball-Norge til å støtte kravet om en boikott av Qatar-VM. Rett før årsmøtet velger styret plutselig å snu. Dette med bakgrunn i Qatarutvalgets anbefalinger. Selve utredningen bringer frem få nye argumenter som ikke allerede var til stede allerede i mars. En samlet supporterskare vil nå arbeide for at medlemsdemokratiet i Odd viser at vi er en klubb med ryggrad, som ikke kaster verdiene våre over bord bare fordi én rapport som kun presenterer ett perspektiv anbefaler det, og hvor hovedgrunnen til å velge boikott ikke har blitt utfordret.

Vi må sette en grense for hvor mye menneskelig lidelse vi kan akseptere for at vi skal få spille og se på fotballkamper. Og når denne grensen trås over, må vi være villig til å bruke det mest drastiske virkemiddelet vi har, nemlig å ikke spille disse fotballkampene. Det er vanskelig å se noen tilfeller hvor boikott vil kunne være mer aktuelt om det ikke er det i Qatar. Hvilke overgrep må i så fall til i fremtiden før vi setter foten ned og sier at dette vil vi ikke være en del av?

Vi er stolte av å støtte en klubb som setter utvikling foran kapital, og som tar samfunnsansvar på en rekke områder som blant annet integrering og miljø. På samme måte mener vi Odd bør holde fanen høyt for menneskerettigheter, og mot slavearbeid og korrupsjon.

NFFs motto er Trygg, Inkluderende og Modig. Vi ber Odd følge dette ved å stemme for en boikott av Qatar-VM.

 

Oddrane supporterklubb, Hjalmarlosjen, Industri Grenland og Nordre Gravlund Ultras.

 

Foto: Matt Kieffer