Årsmøtet er over

Årsmøtet er over

Publisert av Alexander Almvik den 25.02.21. Oppdatert 06.06.21.

Årsmøtet 2021 er over, og supporterklubben er klar for et nytt og begivenhetsrikt år. Det blir flere endringer i styret, som du kan lese mer om nedenfor. I tillegg vil supporterklubben støtte initiativet Vår fotball, som jobber mot sportsvasking. Dette initiativet kan du lese mer om på www.vaarfotball.no

Utover dette vedtok årsmøtet en endring i årsmøtefristene, samt handlingsplanen for 2021. Vedtakene kan i sin helhet leses i årsmøteprotokollen, som du finner ved å gå inn på lenken nederst på siden. 

 Styret 2021

Leder: Alexander Almvik (2 år, til valg, og valgt)
Nestleder: Gry Eriksen 1 år (ikke til valg)
Sekretær: Noomi Syftestad1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Gro Lunde 1 år (til valg, og valgt)
Styremedlem: Ahre Hansen 1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Alf Kåre Olsen 1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Kristin Hassel 1 år (ikke til valg)

Styremedlem: Simen Andersen 2 år (til valg, og valgt)

Vara 1: Øyvind Nilsen 1 år (til valg, og valgt)
Vara 2: Grethe Lind 1 år (til valg, og valgt)

 

Vi vil takke de utgående styremedlemmene Vetle Bergene Johansen, Benjamin Smith og Hans-Helge Wingerei, som har gitt viktige bidrag til supporterklubben de siste årene.

I tillegg vil vi rette en stor takk til Ragnhild Solberg, som frem til i år har bidratt i ulike roller så lenge vi kan huske.  

Årsmøteprotokoll

Årsmøteprotokollen med kommentarer finner du her.