Årsmøtet er over

Årsmøtet er over

Publisert av Alexander Almvik den 25.02.21.

Årsmøtet 2021 er over, og supporterklubben er klar for et nytt og begivenhetsrikt år. Det blir flere endringer i styret, som du kan lese mer om nedenfor. I tillegg vil supporterklubben støtte initiativet Vår fotball, som jobber mot sportsvasking. Dette initiativet kan du lese mer om på www.vaarfotball.no

Utover dette vedtok årsmøtet en endring i årsmøtefristene, samt handlingsplanen for 2021. Vedtakene kan i sin helhet leses i årsmøteprotokollen, som du finner ved å gå inn på lenken nederst på siden. 

 Styret 2021

Leder: Alexander Almvik (2 år, til valg, og valgt)
Nestleder: Gry Eriksen 1 år (ikke til valg)
Sekretær: Noomi Syftestad1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Gro Lunde 1 år (til valg, og valgt)
Styremedlem: Ahre Hansen 1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Alf Kåre Olsen 1 år (ikke til valg)
Styremedlem: Kristin Hassel 1 år (ikke til valg)

Styremedlem: Simen Andersen 2 år (til valg, og valgt)

Vara 1: Øyvind Nilsen 1 år (til valg, og valgt)
Vara 2: Grethe Lind 1 år (til valg, og valgt)

 

Vi vil takke de utgående styremedlemmene Vetle Bergene Johansen, Benjamin Smith og Hans-Helge Wingerei, som har gitt viktige bidrag til supporterklubben de siste årene.

I tillegg vil vi rette en stor takk til Ragnhild Solberg, som frem til i år har bidratt i ulike roller så lenge vi kan huske.  

Årsmøteprotokoll

Årsmøteprotokollen med kommentarer finner du her.