Åpent brev

Åpent brev

Publisert av Alexander Almvik den 22.10.20. Oppdatert 30.10.20.

De siste dagene har det blåst kraftig rundt både oss og Odd, i kjølvannet av Tore Andersen/Einar Rossbach-saken, og vi vil derfor komme med en redegjørelse. Oddrane supporterklubb har valgt å holde en lav profil når det kommer til nevnte sak, fordi det er en intern Odd-sak som vi ikke har noe med. Den linjen vil vi fortsette med, og hvilket utfall den saken får er ikke noe vi vil blande oss inn i.

Industri Grenland hang som kjent opp et banner i forbindelse med denne saken. Dette var ikke til vurdering eller godkjenning hos oss, og vi stiller oss ikke bak budskapet. De er en egen, selvstendig gruppe, og må stå for sine egne handlinger. De er altså ikke en undergruppe i Oddrane, om noen skulle lure på det. Oddrane og Industri Grenland har et samarbeid på tribunen, når det kommer til organisering av sang og andre tribuneaktiviteter som TIFO. Det har vært ett til to medlemmer av Industri Grenland valgt inn i Oddrane-styret flere år, men de har hele tiden vært i mindretall og valgt inn av Oddrane-medlemmene på årsmøtet. Det er ingen vedtekter som sier at et IDG-medlem skal være representert i styret, så disse har blitt valgt inn fordi medlemmene mener at disse er skikket til å gjøre en god jobb.

Vi har erkjent at språkbruken på tribunen ikke alltid har vært som ønskelig, og det området har hatt fokus de siste par årene. Vi mener at vi har sett en forbedring i det siste, men vi er ikke i mål. Vi ønsker å holde en god internjustis på dette, og holde språkbruken innenfor rammene av hva som er akseptabelt på en fotballkamp. Sjargongen i fotballen kan være røff, men alle skal kunne føle seg velkomne på tribunen.

Det hevdes av noen at vi ikke tar tak i uønskede handlinger som for eksempel det som skjedde i Mjøndalen i fjor. Det stemmer ikke. På generell basis legger vi oss på Odds linje i slike saker, og tar ut samme straffeutmåling som dem. Dette er blant annet for å sikre habilitet. Vi har i tillegg gitt utestengelser for uønskede ytringer de siste årene. Heldigvis er det svært sjeldent vi og Odd har behov for å gjøre slike vurderinger, og vi håper at det forblir en sjeldenhet også i fremtiden. Vi har forøvrig taushetsplikt, og offentliggjør derfor ikke utfallet i saker som angår enkeltpersoner.

På norske fotballtribuner har man de siste ti årene sett en kulturdreining fra det mange kjenner som engelsk tribunekultur, til det man kan kalle sydamerikansk/italiensk tribunekultur. Sistnevnte har en langt mer aktiv og engasjerende tilnærming til det som skjer på tribunen, gjennom kontinuerlig sang, samt flagging og pyro. På vårt felt er vi tydelige på at flagging vil foregå gjennom hele kampen, unntatt ved scoringsmuligheter. I tillegg oppfordrer vi alle til å bli med på sangene kampen gjennom. Det skal selvsagt være lov med en pause innimellom, men vi lager mest liv når alle er med på lidenskapen. Vår ambisjon er å gjøre Skagerak Arena til et fort fylt med engasjement og stemning!

Vi ønsker å være en åpen og inkluderende supporterklubb. Alle som har spørsmål er velkomne til å kontakte oss, eller få saker styrebehandlet. Supporterklubbens styrebesetning, retning og verdier bestemmes av årsmøtet, og vi oppfordrer alle medlemmer som vil påvirke supporterklubbens fremtid om å møte opp der.

Alt for stemninga. Alt for Odd!

Styret i Oddrane supporterklubb